FORD PROTECT

FORD PROTECT

Sản phẩm

Bảo hành mở rộng

Tìm hiểu thêm

Bảo dưỡng định kỳ trọn gói

Tìm hiểu thêm

Thẻ thay dầu nhớt và lọc dầu nhớt

Tìm hiểu thêm

Điều kiện mua

Xe từ 0-36 tháng và dưới 100,000 km tùy theo điều kiện nào đến trước

Xe từ 0-1 tháng

Xe từ 0-10 năm

Áp dụng

Tất cả các Đại lý Ủy quyền trên cả nước

Tất cả các Đại lý Ủy quyền trên cả nước

Tất cả các Đại lý Ủy quyền trên cả nước

Phạm vi

Bao gồm các phụ tùng về động cơ, hệ thống điện trên xe và nhân công

Bao gồm các phụ tùng bảo dưỡng và nhân công như trong lịch bảo dưỡng định kỳ của xe Ford

Bao gồm phụ tùng dầu động cơ và lọc dầu nhớt

 

* Chi tiết tham khảo đại lý gần nhất

* Chi tiết tham khảo đại lý gần nhất

* Chi tiết tham khảo đại lý gần nhất

Bạn chưa có nhu cầu Đặt lịch ngay?

Cập nhật thông tin từ Ford để tìm hiểu thêm về các sản phẩm khác hoặc Liên hệ Đại lý tại đây